twitter twitter
Werkloosheid Haven Oostende Schulden Stad Oostende Kansarmoede

Haven Oostende

Haven Oostende op historisch economisch dieptepunt.

In juni van dit jaar werd het jaarlijks economisch verslag van de Belgische havens opgemaakt door De Nationale Bank van België gepubliceerd. Samen met het jaaroverzicht van de Vlaamse Havens opgemaakt door de Vlaamse Havencommissie en gepubliceerd door SERV spreekt  ze boekdelen.

Voorzitter van de haven Johan Vande Lanotte schuift de slechte resultaten graag in de schoenen van de crisis, maar de cijfers van de studie van de Nationale Bank van België bewijzen net dat de andere havens recupereren van het dipje veroorzaakt door de crisis terwijl Oostende verder wegzakt.

vrachttraffiek haven

 

Hieronder enkele cijfers uit het jaaroverzicht van 2010:

1. Terwijl er in 2008 nog een totaal aantal lossingen + ladingen maritiem verkeer van 8.477.000 ton werd gehaald was dat in 2010 nog maar 4.935.000 ton  ofwel een daling van 3.542.000 ton.


2. Terwijl er in 2004 nog 15.418 containers geladen en gelost werden in de haven Oostende zijn er dat sinds 2008 nog 0,00000.


3. Terwijl er in 1980 nog 498.000 ton vloeibare massa goederen werden geladen en gelost in de haven Oostende was dat in 2010 amper nog 6.000 ton of een daling van 492.000 ton en tevens een historisch dieptepunt voor de haven Oostende.


4. De ladingen en lossingen Roll-on-roll-off bedroegen in 2008 6.755.000 ton, in 2010 is dit nog amper 3.396.000 ton of een daling van.3.359.000 ton. (meer dan gehalveerd dus)


5. Aantal scheepsbewegingen in Oostende daalde van 6797 in 1980 tot 2554 in 2010 ofwel een daling van 4243. In 2008 bedroeg het nog 4.868 bewegingen ofwel een daling van 2314 scheepsbewegingen. Dit is een historisch dieptepunt voor de haven van Oostende nog nooit waren er zo weinig scheepsbewegingen in Oostende.


6. Terwijl er in 2000 1.562.350 toeristen ontscheepten en inscheepten te Oostende waren er dat in 2010 nog amper 189.118 een daling van 1.373.232 toeristen. Ter info in 1980 bezochten via de scheepvaart nog  5.108.593 toeristen Oostende.


7.  In 2010 deden amper 5 cruiseschepen de haven van  Oostende aan terwijl dit in 2009 er nog 11 waren( de cruisekaai werd aangelegd ts 1998 en 2001, in 2002 meerden 6 cruiseschepen aan)

 

De cijfers in het jaarverslag 2011 van AGHO geven met uitzondering van General Cargo, nog een verdere daling weer van RORO (4) tot 2.242.634 en van toeristen (6) tot 113.303.


Ook professor Allaert, tot voor kort bestuurslid van AGHO, en een absolute autoriteit op dit vlak, zegt dat 2011 een historisch dieptepunt is voor de haven Oostende en dat 2010 dit ook al was.


Aan overheidsinvesteringen en subsidies heeft de haven van Oostende anders niets tekort.
Investeringen in de havens tussen 2000 en met 2010 (cijfers SERV jaarverslag haven 2010).

 

De Haven van Oostende kreeg van de Vlaamse overheid een investeringsregime cadeau die 4 maal zo hoog ligt/lag dan de havens van Antwerpen en Gent en meer dan het dubbele van de haven Zeebrugge.

investeringen haven

Havenarbeid (cijfers SERV jaarverslag 2010)

De Haven Oostende is de enigste haven die een daling kent van het aantal gepresteerde taken met 1140 taken. Het aantal havenarbeiders bleef echter gelijk waardoor er per havenarbeider 28,5 taken minder moeten uitgevoerd worden. Dit staat in schril contrast met een stijging van taken in alle andere havens en met de efficiëntie van de haven Gent, waar het aantal taken steeg en het aantal havenarbeiders daalde. Terwijl de havenarbeiders in Zeebrugge en Antwerpen gemiddeld 215,5 taken per arbeider per jaar uitvoeren is dit in Oostende 140. Maw als de arbeiders te Oostende hetzelfde arbeidsritme of efficiëntie zouden halen als te Zeebrugge en Antwerpen waren er amper 27 havenarbeiders tewerkgesteld te Oostende.

havenarbeid

Directe tewerkstelling (cijfers NBB  working paper 225 en voorgaande)

We stellen vast dat er in de haven van Oostende tussen 2009  en 2010, 148 jobs verloren zij gegaan in de directe tewerkstelling van de maritieme en de niet-maritieme cluster samen. Een dalende lijn sinds 2006. (zie grafiek)
 

Rechtreekse tewerkstelling

De toegevoegde waarde van de Haven Oostende.


De studie wijst uit dat de toegevoegde waard van de Haven Oostende met 9,6 % stijgt. Dit lijkt op het eerste zicht een positief lichtpuntje in het duistere dieptepunt. Maar nader bekeken moeten we vaststellen dat ook hier niet alles is wat het lijkt.


Vooreerst effen schetsen wat dit precies inhoud.

"De toegevoegde waarde tegen lopende prijzen is de waarde die een onderneming toevoegt aan haar inputs tijdens het boekjaar via het productieproces. De toegevoegde waarde van een onderneming geeft aan in hoeverre ze bijdraagt tot de activiteit van het land of het gewest (in procenten van het bbp).Boekhoudkundig wordt deze berekend door de som van de personeelskosten, de afschrijvingen en de waardeverminderingen, het bedrijfsresultaat, de voorzieningen voor risico's en lasten en bepaalde exploitatiekosten."

Niet alles is wat het lijkt.

De maritieme cluster, zeg maar alles wat rechtstreeks met de haven te maken heeft, daalt de toegevoegde waarde met - 2,7%.

De niet-maritieme cluster, bedrijven die geografisch in de buurt van de haven liggen maar niet noodzakelijk rechtstreeks met de haven of zijn activiteiten verbonden zijn, stijgt met 16,3 % .

Bij deze laatste is de stijging van de toegevoegde waarde bijna integraal toe te schrijven aan Electrawinds die een stijging van 110% realiseert voornamelijk door een grote stijging van de brutowinstmarge en een stijging van operationele winst in respectievelijk Electrawinds biomassa en Electrawinds Biostoom.

De stijging van de toegevoegde waarde van de Haven Oostende heeft dus niets te maken met havengebonden activiteiten.

Na +/- 12 jaar voorzitterschap heeft Johan Vande Lanotte de haven van Oostende tot een economisch kerkhof herleid. Volgens de Nationale Bank van België noteert de haven van Oostende de slechtste economische cijfers ooit. Het is hoogtijd voor verandering, hoogtijd voor gezond verstand die kansen creëert voor de Oostendenaar en onze kinderen een economische toekomst biedt.”

Oostende laat je niet nog eens 6 jaar beetnemen!

Bookmark and Share

© 2022 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be