twitter twitter

GAS: over perfectie, Übermenschen en lokale dictatuur

De GASprijzen moeten dalen maar de GASboetes moeten stijgen. De onverdraagzaamheid ten aanzien van de grote boze energieleveranciers is recht evenredig met de onverdraagzaamheid ten aanzien van onze jongeren. Enkel is het ene een besparing voor de burger en het ander een belasting.

Het zal u misschien niet ontgaan zijn, maar de afgelopen jaren voert de overheid en de maatschappij een constante druk tot perfectie op ons uit.

De constante druk om perfect te zijn neemt vreemde proporties aan. Men verwacht een samenleving met perfecte mensen die interactief, omdat ze perfect zijn, elkaar niet storen.

De creatie van een supermens die geen alcohol drinkt, niet rookt, geen psychologische afwijkingen vertoont, niet zwaarlijvig is, niet aan magerzucht lijdt, niet te snel rijdt, geen drugs neemt, geen overmatig pillen gebruikt, niet luidruchtig is, geen belletje trek doet, geen tapijt tegen de muur uitklopt, niet op de leuning van een bank zit, niet met de verkeerde confetti gooit ……of anders een mens die perfect is volgens uitgelijnde en vooropgestelde vormen en normen bepaald door de overheid. Het doet me denken aan het nazisme en zij hadden ook iets met gas als mijn geheugen me niet in de steek laat.

Mogen wij vandaag nog gebreken hebben of moeten we straks leven met een constante druk om perfect te zijn?

De schatkist als god!

Maak jezelf niets wijs het is vooral om de boetes te doen. Het spijzen van de lokale kas, want boetes zijn de nieuwe belastingen. Na alle regels en dito boetes voor de zo goed als volledig uitgemolken volwassenen - hoewel men is creatief – moet nu ook de jeugd aan banden gelegd worden. Ook de jeugd moet nu gedrild in de pas lopen en doen ze het niet dan volgen boetes. Boetes tot 350 euro.

Heel vaak hoor ik dan de argumentatie dat het ontlopen van deze belasting heel gemakkelijk is, “bega gewoon de overtreding niet”, zegt men me dan. Mag ik misschien even toelichten dat er 44.000 internationale standaarden en normen zijn, ongeveer 31.000 Europese wetten zijn en daarbovenop nog eens een slordige 100.000 Belgische wetten en decreten zijn(1989 waren dat er nog maar 20.000). Nadat ik al deze wetten en decreten van buiten heb geblokt moet ik dan bij het binnenrijden van elk van 598 gemeenten in België snel nog even alle algemene politieverordeningen en gas-reglementen doornemen om aan elke boete te ontsnappen. De Apple 1 had met het bijhouden van deze gegevens problemen gekend, maar ik wordt verwacht deze allemaal te kennen om deze nieuwe en groeiende vorm van belastingen te vermijden. 

Ik wordt ziek als ik lees dat onze maatschappij elke vorm van verdraagzaamheid verloren heeft. Vooral de linkse regeringspartijen zijn schizofreen, enerzijds pleitten ze voor een verdraagzame samenleving en anderzijds promoten ze de querulantie en de onverdraagzaamheid door het opentrekken van de gasboetes en het verlagen van de leeftijdsgrens op die gas-boetes.
Mogen onze kinderen nog luid roepend ravotten? Mogen onze kinderen nog kwajongenstreken uithalen? Mogen onze kinderen de wereld nog ontdekken via hun fouten? Mogen onze kinderen nog kind zijn of wil u ze zo jong mogelijk opsluiten in uw gevangenis van regels en wetten.


De geldwolven en zakkenrollers van de overheid vonden het niet alleen nodig om de leeftijd te verlagen naar 14 jaar maar ook om het maximum  van de boete met 40% te verhogen. Ik lees en hoor daar weinig over. De politici, de media en het maatschappelijke veld lopen in de val van de regering. “Laten we de aandacht van de spectaculaire verhoging van de boete afwijken door de gas boetes te verlagen van leeftijd naar 14 jaar.” Dat moet het devies geweest zijn van de regering. Opdracht volbracht, proficiat Elio, je misleidde het ganse middenveld, de pers en bijna alle parlementairen.  Het is de truc van de zakkenroller de aandacht naar iets anders trekken en vervolgens vakkundig diep in uw zakken zitten.  Met alle chinezen maar niet met den dezen.  350 euro boete  is 45% het bestaansminimum van een alleenstaande. Een kansarme alleenstaande man of vrouw  verliest dus nagenoeg de helft van zijn maandloon als hij een GASBoete krijgt. Het gemiddelde netto -inkomen van de Vlaming is 1.621 euro. 350 euro is dus 21,5 % van het gemiddeld inkomen. Je moet maar eens toevallig de ouder zijn van een stel levendige tieners, dan mag wordt brood en water je dagelijks menu.

Electorale tool van de 21ste eeuw.

Er kunnen natuurlijk ook werkstraffen of een plaatsverbod opgelegd worden en ja zelf simpelweg kwijt gescholden worden. En zo komen we na de het spijzen van de lokale schatkist aan bij nog een belangrijke reden waarom de traditionele partijen en  de N-VA groot voorstanders zijn van de uitbreiding van de gasboetes. Gasboetes zijn de nieuwe electorale tools geworden. De lokale coryfeeën kunnen nu alle klagers en zagers ten dienste zijn met het invoeren van een gas-boete.
“ Mijnheer de schepen of burgemeester de kinderen in de straat doen te veel belletje trek” Geen probleem mevrouw de klager we zullen er een gasboete opleggen ze zullen dat wel niet meer doen. “ Mijnheer de schepen of burgemeester tijdens de carnavalstoet gooide er iemand confetti in mijn haar die van de grond werd opgeraapt.” Geen probleem mijnheer de klager we zullen dat verbieden door een gasboete op te leggen ze zullen dat dan wel niet meer doen. En zo komen we tot  al die  absurde gasboetes. En greep uit de in alle wijsheid genomen gasboetes:


Dergelijke hilarische reglementen kunnen enkel het product zijn van een klagerscultuur die net door de gasboetes extra gepromoot wordt.

Partijkaartenjustitie.

Los van de klagers makkelijk ten dienste te kunnen zijn is er ook de partijkaartenjustitie.  Gasboetes kunnen simpelweg  ingetrokken worden. Geseponeerd door de burgemeester of schepen. Wie de juiste partijkaart heeft of bereid is de juiste partijkaart aan te kopen kan zo zijn gasboetes ontlopen. Gasboetes zijn de nieuwe electorale tools geworden, een tool waar men stemmen mee koopt. In Oostende werden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een record aan gasboetes geseponeerd. Dus natuurlijk zijn de traditionele partijen en de N-VA groot voorstander. Zij zwaaien de scepter in het gros van de gemeentehuizen in Vlaanderen. Een machine waarmee je gratis kan stemmen kopen, whaw de uitvinding van de eeuw.

Gemeenten mogen nu zelf kiezen welk gedrag ze in hun gemeente tolereren en welke normen en gewoontes zullen gehanteerd worden.  Een burgemeester of schepencollege van Sharia4belgium zou in de toekomst wel eens voor vreemde godsdienstig geïnspireerde gasboetes kunnen zorgen. Het punt dat ik wil maken is dat dit normaal tot de wetgevende macht behoort. Een gemeente wetgevende macht geven is gewoonweg niet verstandig. 
De gasambtenaar stelt vast en je bent meteen schuldig, waarop hij je sanctie beslist, iets wat dan weer tot de rechterlijke bevoegdheid behoort. Normaal moeten neutrale daarvoor opgeleide rechters beslissen en niet een onopgeleide vazal van de burgemeester . Of zoals Jan Nolf het zei: “ de bestrijding van de kleine criminaliteit werd verhuisd van professionelen naar nieuwbakken amateurs”

Seig heil aan de lokale dictatuur op weg naar perfectie!

Is de droom naar perfectie een utopie of een einddoel? Thomas Moore beschreef in zijn 2 boeken de maatschappij “Utopia”, maar ook hij zag in Utopia geen perfecte mensen, ook voor hem was perfectie ongrijpbaar.
Voor mij is een maatschappij van perfecte mensen eerder een dystopie zoals geschetst in het boek van George Orwell, ” 1984”.
Een dystopie is een denkbeeldige, onmogelijke wereld waar ik niet in wil leven.

Voor alle duidelijkheid, een wereld waar ik moet leven met de constante druk tot perfectie, waar ik gestraft wordt bij het minste blijken van imperfectie, is er één waar ik voor pas.

Aristoteles zei het als volgt:

"Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal."

Wat maakt ons tot mens, onze gebreken, onze gaven of een combinatie van beiden?

Ignace Vandewalle


 

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be