twitter twitter

De weg DIEPER in het rood!

De schuldpositie van Oostende duidt geen weg UIT HET ROOD aan, integendeel het wijst naar een weg dieper in het rood.
De schuld is in vergelijking met 2012 gestegen en in de begroting die zaterdag voorligt, zien we een stijging van de uitgaven met 16 miljoen euro in vergelijking met de jaarrekening van 2011. Dit betekent dat deze coalitie in 2013 plant om 16 miljoen euro meer uit te geven dan in 2011. Terwijl alle steden en gemeenten, met een vooruitzicht op minder inkomsten als gevolg van de crisis, besparen op structurele uitgaven kent Stad Oostende een stijging van zijn uitgaven.


Om de begroting in evenwicht te brengen is er onder meer een spectaculaire stijging van de begrote inkomsten uit belastingen. Terwijl er in 2011 60 miljoen euro belastingen geïnd werden, wil Stad Oostende er in 2013 73 miljoen euro innen. U ziet het al, om de stijging van de uitgaven te dekken tast men opnieuw in onze zakken. Opnieuw betaalt de Oostendenaar de rekening. 

Bij de belasting op administratieve documenten en de belasting op handel, nijverheid en landbouw, voorziet men een verdubbeling van de inkomsten. Dit is enkel mogelijk door een aanzienlijke verhoging van de belastingtarieven, anders lijkt mij dergelijke stijging niet te verantwoorden. De belasting op vuilniszakken zou 1 miljoen euro meer moeten opbrengen. Ook hier is dit niet realistisch zonder een stijging van de kostprijs van de vuilniszakken. De belastinginkomsten op terrassen, tafels en stoelen zou met 40% stijgen. Ofwel komen er 40% handelszaken bij (niet realistisch in deze tijden van crisis) ofwel zal ook hier het belastingtarief stijgen. Misschien ook voor de volledigheid vermelden dat de stijging van de belasting op tweede verblijven van december 2012 ongeveer 1,5 miljoen euro zal opbrengen.

Ik dacht, toen het beleidsakkoord aankondigde het contract met Vinci-park te herzien, dat men bedoelde de parkeerbelasting te verlagen, zodat parkeren voor de Oostendenaar goedkoper zou worden. Maar in de begroting lees ik een stijging van 1,6 miljoen euro inkomsten uit parkeerboetes!

December vorig jaar voorspelde ik de oprichting van een nieuw autonoom gemeentebedrijf (AG)te Oostende. Het gemeentedecreet voorziet vanaf 1 januari 2014 immers een geconsolideerde begroting, wat inhoudt dat alle intern verzelfstandigde agentschappen, zoals het Bedrijf voor Grond en Bouwbeleid (BGB), opgenomen moeten worden in de begroting van Stad Oostende. Vermits het BGB een schuld van 50 miljoen euro meetorst, een gevolg van het faillissement van de vismijn en de exuberante kosten voor de renovatie van “De Grote Post”, kan deze onmogelijk opgenomen worden in de begroting. Op een begroting van 140 miljoen, 50 miljoen euro schulden bijschrijven, zou tot een onevenwichtige begroting leiden welke verboden is door het gemeentedecreet. Oostende zou dan onder curatele van de Vlaamse regering vallen. Dit zou een bijzonder grote blaam zou zijn voor Oostende en niet in het minst voor de voormalige Minister van begroting Johan Vande Lanotte.

 
Je zou verwachten het BGB die exact hetzelfde doet als het AGSO daarin zou opgaan, maar deze heeft een slechte solvabiliteits- en liquiditeitsratio waardoor dit onmogelijk is. Vandaar een nieuw AG die deze schuldenput uit de Oostendse begroting moet houden.


Lijst Dedecker blijft de oproep herhalen voor een opmaak van een totale geconsolideerde begroting met daarin alle bedrijven(intern en extern) waarvoor de Stad Oostende meer dan 80% financiële verantwoordelijkheid draagt. Pas dan kan men na een volledige analyse een reddingsplan opmaken. Een weg uit het rood is enkel mogelijk wanneer je alle gegevens bundelt, en op zoek kan gaan naar de bron van het falen, naar de dieperliggende systeemfouten.

Conclusie de weg uit het rood is nog niet voor vandaag en ook niet voor morgen. De weg dieper in het rood wordt verdergezet. We houden de vinger aan de pols.

Ignace Vandewalle
Voorzitter Lijst Dedecker Oostende

 

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be