twitter twitter

Je moet niet verliezen om op te geven, noch winnen om door te gaan.

Je moet niet verliezen om op te geven, noch winnen om door te gaan. Begin deze eeuw werd dit citaat door hoofdredacteur van De Morgen, Yves Desmet, aan een collega politica toegezonden. Het is me steeds bijgebleven omdat het tussen alle citaten over verliezen, winnen en nooit opgeven het meest diepzinnige is. Lijst Dedecker Oostende kon na het vertrek van boegbeeld Jean Marie Dedecker niet genoeg kiezers overtuigen om een zitje in de gemeenteraad te veroveren. Een democratisch deficit, maar geen ideologisch deficit, want de libertaire “Gezond Verstand” –ideologie leeft  voort en we noteren zelfs terug een sterke stijging van het aantal leden.

Regionale TV-stations kunnen alle openbare raden van gemeenten live streamen.

We zijn ook zeer tevreden dat de meerderheid meteen na de verkiezingen 3 van onze belangrijkste programmapunten in het bestuursakkoord opnamen. Dit bewijst dat wij een sterk verkiezingsprogramma hadden en dat wij correcte,progressieve oplossingen boden die door meerdere politieke partijen als maatschappelijk relevant werden beschouwd. Het betreft de herziening van het contract met Vinci-park, het gratis internet voor de Oostendenaars en de live-streaming van de gemeenteraden. Wat het live uitzenden van de gemeenteraad betreft betreuren we echter dat dit niet wordt doorgetrokken naar het rechtstreeks uitzenden van alle openbare zittingen, zoals ondermeer de ocmw-raden, gecoro-commissies en alle gemeenteraadscommissies. De Oostendenaar heeft het recht om alle openbare zittingen vanuit zijn zetel te kunnen volgen. We zijn zelfs van mening dat er hier een taak weggelegd is voor de noodlijdende regionale TV-stations. Deze zouden in opdracht van de gemeenten de live-streaming tegen betaling kunnen verzorgen. Een win –win situatie tussen stad en regionale tv-stations en een democratische bonus voor de burger. Een dotatie van de Vlaamse regering voor deze democratische meerwaarde lijkt ons eveneens logisch. Of deze aan de gemeenten betaald worden of rechtstreeks aan de regionale TV-stations laten we aan de wijsheid van het parlement over.


De weg uit het rood.

De weg uit het rood had voor Open VLD een dubbele betekenis namelijk weg van het socialistisch verspil en pamperbeleid en weg uit de rode cijfers, weg uit de zware schuldenlast.  De eerste belofte belande vlak na de verkiezing in de prullenmand, de tweede is een 6 jaren plan, waar wij vanuit een niet representatieve oppositie sterk zullen op toe zien.

Oostende staat voor enorme uitdagingen. We willen het graag nog eens herhalen. De grootste gecumuleerde schuld van Vlaanderen, de grootste kansarmoede, een stijgende  werkeloosheid, een dalende werkgelegenheid, dalende toerismecijfers, luchthaven en haven Oostende leggen de slechtste cijfers ooit voor enz.

De Oostendse politieke partijen uit de meerderheid hebben 1 groot voordeel. Slechter kan het economisch echt niet meer! De cijfers moeten wel de hoogte in. Het zal dan ook verstandig zijn om de resultaten niet af te wegen op het huidig absolute historisch dieptepunt. Dit zou intellectueel oneerlijk zijn.

De begroting werd door de meerderheid voor zich uit geschoven. De voornaamste reden daarvoor is de schuldpositie van Stad Oostende. De datio in solutum rond het project van het mediacenter die een schrapping in eerste fase inhield van 26 miljoen euro schulden door Dexia is nog niet rond. Eén en ander zou te maken hebben met een rechtszaak aangespannen door BNP Parisbas over de toewijzing van het project aan Vinci en Sleuyter. Vinci die los van zijn bijzonder lucratief parkingcontract ook  via dochterbedrijven Deme, CFE, MBG enz, zowat alle grote bouwprojecten en quasi het ganse economisch weefsel van de haven monopoliseert.

Ook moeten conform het gemeentedecreet de schulden van het Bedrijf voor Grond en bouwbeleid, BGB, ( z’n 50 miljoen euro) nu opgenomen worden in de stadsbegroting. In de schulden van het BGB, zitten de schulden uit het faillissement van de vismijn en deze van de bouw van het cultuurcentrum de  Post. Als je weet dat er vorig jaar geen budgettaire ruimte was om ook maar 1 euro te financieren via een lening, dan weet je dat na het toevoegen van 50 miljoen euro schulden het liquiditeitsratio beneden het vriespunt daalt en er geen begroting in evenwicht  kan afgeleverd worden, iets wat decretaal verplicht is.

Transparante Autonomen gemeentebedrijven met maximale democratische controle.

Normaal zou een logisch operatie zijn dat het AGSO het bedrijf voor Grond en Bouwbeleid zou incorporeren, maar deze zit financieel ook volledig aan de grond. Enkel door een illegale boekhoudkundige ingreep houden ze hun liquiditeitsratio positief. Het AGSO schreef de gebouwen van het KTA hotech-instituut (de hotelschool)  in onder de rubriek voorraden en bestellingen in uitvoering, terwijl de uitvoering niet in het volgende jaar kan plaatsvinden maar pas na 2018, de school heeft immers nog een contract tot die tijd.

Ik denk dat de stad Oostende om een begroting in evenwicht te kunnen afleveren een nieuw autonoom gemeentebedrijf zal oprichten om daar het BGB, het cultuurcentrum en misschien ook het casino in onder te brengen. A new moneypit om uit te diepen in de komende jaren.

We roepen de meerderheidspartijen op om voor alle Raden van Bestuur van alle autonome gemeentebedrijven, de ganse gemeenteraad als Raad van Bestuur te benoemen, dit zoals voorzien in artikel 236 §2bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen per decreet  van respectievelijk 23 januari 2009 en 29 juni 2012. (met uitzondering van het havenbedrijf, valt niet onder het gemeentedecreet, maar onder het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens )
Voor autonome gemeentebedrijven die in werking traden voor 1 juli 2007, geldt de regel dat zij eerst hun statuten en werking in overeenstemming moeten brengen met het gemeentedecreet, iets wat decretaal verplicht is voor 1 januari 2014.

De decreetgever voorzag in zijn wijziging van 29 juni 2012 om alle principes van externe audit te schrappen uit het decreet, maar daar tegenover voorzag het de mogelijkheid van maximale democratische transparantie en controle door de gemeenteraad d.m.v. een integrale opname van de gemeenteraad in de Raden van Bestuur.

Bovendien komt dit de begroting ten goede vermist de zitting van de Raden van Bestuur van de autonome gemeentebedrijven dan samenvallen met de zitting van de gemeenteraad en er bijgevolg geen extra zitpenningen worden toegekend.

We horen vaak het verwijt dat politici zakkenvullers zijn, wel hier bieden wij u een uitgelezen kans om aan de Oostendenaar te bewijzen dat de politiek niet op postjes en dito zitpenningen uit is.


Ignace Vandewalle
Lijst Dedecker Oostende.

 

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be