twitter twitter

Vlaio gooit privégegevens ondernemers te grabbel

Wanneer je in Google de naam van je onderneming + hinderpremie + VLAIO intikt (na mekaar, met een spatie), krijg je een link via dewelke je een PDF kan downloaden waarin alle ondernemingen en de ontvangen coronahinderpremies vermeld staan. Doe je dezelfde oefening met de compensatiepremie dan verschijnt ook daar de volledige lijst met de ontvangen bedragen. Ongehoord. Hier worden minstensde algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet toegepast, zoals de voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht die een overheid dient aan de dag te leggen.

Zelfstandigen reageren verbolgen

Uit deze lijsten kunnen wij bijvoorbeeld opmaken dat enkele voetbalclubs en basketbalclubs uit de hoogste klasse hinderpremies ontvingen en lezen we dat sociale bewegingen en zelfs scoutsverenigingen premies ontvingen. Verder valt het op dat nogal wat uitvaartbedrijven hinderpremies binnenhaalden, nochtans niet bepaald een sector die nadeel ondervond van de coronacrisis.

We vroegen enkel bedrijven om een reactie.

Wat met onze privacy en de geheimhouding?

Mike Willems, zaakvoerder van restaurant t' Hoeveke uit Westende reageert verbolgen:'Waarom doet men zoiets? Dit is toch geen informatie die aan de grote klok mag gehangen worden? Wat met onze privacy en de geheimhouding? Zijn ze daar in Brussel nu echt volledig gek geworden?'

Dominique Laforce zaakvoerder van Accent Fashion uit Nieuwpoort: 'Het is echt niet oké dat zo maar iedereen weet hoeveel subsidies ik ontvangen heb. Het vrijgeven van deze financiële gegevens is een extra emotionele last in deze moeilijke tijden. Ik begrijp echt niet waarom ze dat doen.'

Geheimhouding van gevoelige informatie

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) overtreedt hiermee mogelijk de eigen principes omtrent privacy en confidentialiteit, zoals die beschreven staan in zijn respectievelijke clausules. Bovendien lijkt het niet conform het ICT-beleid van de Vlaamse overheid.

In de confidentialiteitsclausule van VLAIO vinden we het volgende terug:

'Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke ondernemers ons in vertrouwen bezorgen. Agentschap Innoveren & Ondernemen zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen waarmee we samenwerken en we doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden dan hierboven beschreven (onder "Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen"), zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande toestemming.'

Daarnaast lezen we in de omzendbrief ICT-code (Omzendbrief BZ 2014/2)  van de Vlaamse regering onder punt 3.4.1 'openbaarheid van bestuur versus vertrouwelijkheid van informatie':

'Daarnaast is een groot deel van de informatie vertrouwelijk, omdat de belangen van de betrokkenen worden geschaad bij openbaarmaking van de informatie:

- zaken van maatschappelijk belang, bijvoorbeeld informatie die invloed kan hebben op de openbare orde en veiligheid of informatie die een economisch, financieel of commercieel belang kan schaden.'

GDPR-wetgeving

Naast de confidentialiteit en het beginsel van behoorlijk en zorgvuldig bestuur, rijst ook de vraag of de privacyregels (GDPR) hier niet werden overschreden. Bedrijfsnamen vallen niet onder de bescherming van de privacyregels, maar ondernemingen op persoonlijke naam kunnen wel een overtreding op de GDPR-wetgeving zijn.

Als mijn bedrijf kortweg 'Ignace Vandewalle' heet of 'kantoor Ignace Vandewalle', 'slagerij Vandewalle', 'frituur Ignace', 'verzekeringen Ignace Vandewalle' enzovoort, dan kan de privacycommissie oordelen dat de bekendmaking ervan een GDPR-overtreding is. Voorbeelden hiervan in de lijsten die VLAIO openbaar op het net gooide zijn legio.

Behoorlijk bestuur

Los van de overwegingen of de publicatie van deze gegevens nu binnen de openbaarheid van bestuur valt of al dan niet conform de GDPR-wetgeving is, blijft de notie hangen of dit wel behoorlijk bestuur is.

Voor zover wij konden nagaan werd tijdens de aanvraagprocedure nergens melding gemaakt van het feit dat lijsten met toegekende hinderpremies of compensatiepremies met vermelding van ondernemingsnummer en bedrijfsnaam zouden gepubliceerd worden. Het verwachtingspatroon van de aanvrager van de premie was dan ook dat dit niet zou gebeuren.

Ignace Vandewalle

 

 

 

www.doorbraak.be

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be