twitter twitter

De leugens van de Gentse schepen

De laatste twee tot drie jaar komt Gent met regelmatige interval negatief in het nieuws met schandalen van gesjoemel, fraude, corruptie, belangenvermenging…  Toppolitici als Geert Versnick en Tom Balthazar zetten een punt achter hun politieke carrière na aanhoudende beschuldigingen van onheus gedrag aan hun adres. Anderen zoals schepen Christophe Peeters glijden als gladde palingen van schandaal naar schandaal en liegen zich een weg door elke Gentse Watergate. Het lijkt wel of politici een voorrecht op leugens en misleidingen hebben. Het gros van de media bracht het nieuws over het voorliegen van de gemeenteraad van Peeters niet. Zijn liegende politici mainstream geworden? Is de gemeenteraad voorliegen ingeburgerd en aanvaardbaar geworden? Wordt dit niet meer als verwerpelijk beschouwd?

Skyboxen

 

Dinsdag werd op de gemeenteraad duidelijk dat Christophe Peeters iedereen voorgelogen had over het gebruik van en het verbruik in de skybox van AA Gent. In mijn boek De illegale Ghelamco Arena publiceerde ik een passage uit het verslag van het schepencollege van de stad Gent: ‘Daarnaast werd een budget van 5000 euro opgenomen voor verbruik van de skybox door schepenen’. De stad weerlegt en verklaart dat het gaat over het ontvangen van gasten van de stad Gent, zoals bedrijven en jumelagegenodigden. Een foute weerlegging want voor dergelijke genodigden zijn een andere procedure en budget voorzien. Het verbaasde mij dat de oppositie de verslagen van het schepencollege en de begroting daarover niet naploos.

Maar het ging verder dan dat, ook het kabinet van Bart Tommelein en een delegatie van de Stad Kortrijk mochten op kosten van de Gentse belastingbetaler tafelen en voetbal kijken. Als klap op de vuurpijl had schepen Christophe Peeters ook tweemaal de skybox gebruikt voor privéfeestjes. Gelukkig voor hem ontving hij de factuur daarvoor pas begin januari 2018, vlak voor de onthullingen in mijn boek. De verklaring volgens Peeters is dat CVBA Artervelde-stadion, waarvan hij gedelegeerd bestuurder  is,  zoals gebruikelijk pas op het einde van het jaar zijn facturen opmaakt. Zoals gebruikelijk? Klopt het dat dit stadsbedrijf maar één maal per jaar facturen opmaakt? Betaalde schepen Peeters inmiddels die factuur? Ook hier heb ik geen weet van enig onderzoek door de oppositie, die nochtans rechtstreekse toegang heeft tot documenten die dit kunnen staven.

Het Gentse stadsbestuur legde tweemaal een lijst van het gebruik van de skyboxen voor, waarbij men zich bij de tweede lijst verontschuldigde over de fouten in de eerste. Er werd meegedeeld dat de lijst misschien nog niet volledig was en dat men poogde Didier Nachtergaele, de ontslagen algemeen directeur van Sogent, CVBA Artevelde-stadion en NV Buffalo te bereiken om de gaten op te vullen. Vreemd dat daar geen officiële aanvraagdocumenten aan cvba Artevelde-stadion voor bestonden.

Een verdachte onzorgvuldigheid

De gemeenteraad van januari 2018 besliste om dat vanaf dan wel te doen. Maar iedereen kon tussen 2013 en 2018 kennelijk bellen naar de algemeen directeur om gebruik maken van de skybox, facturen volgden al dan niet pas op het einde van het jaar. Op zijn zachtst gezegd is dat een verdacht onzorgvuldige procedure. Men voorzag in een systeem zonder ‘papertrail’, maar toch was er volgens de heiligen in het schepencollege van Gent niets abnormaals aan de hand. Didier Nachtergaele was de ‘kingpin’ in het Ghelamco Dossier tot de nieuwe schepen Sven Taeldeman kwam en hem de laan uitstuurde.

Op de gemeenteraad van dinsdagavond kwam uit dat Christophe Peeters gelogen had over zijn gebruik van de Skybox. Dat bleek uit een e-mail van Nachtergaele. Volgens Nachtergaele had hij de skybox nog tweemaal gebruikt en werd dat betaald door CVBA AA Gent en NV Horecafoot. De braspartijen in de skybox werden dus betaald door twee bedrijven die ‘huren’ (recht van opstal) aan stadsbedrijven CVBA Artevelde-stadion en NV Buffalo, waarvan Peeters respectievelijk gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur is. Is dat geen belangenvermenging en/of corruptie na de feiten? Los van eventuele strafrechtelijke feiten vind ik het in elk geval onfatsoenlijk gedrag van een schepen van de tweede grootste Vlaamse stad.

 

Het is niet zijn eerste leugen. Op de gemeenteraad van september 2013 loog hij over de betrokkenheid van de toenmalige TMVW in het project van de Ghelamco Arena. Ook toen De Tijd die participatie blootlegde loog hij de media voor rond de betrokkenheid van TMVW (zie mijn boek De illegale Ghelamco Arena). Hij loog ook op de persconferentie van 19 januari 2018 over passages in mijn boek om mij in een verkeerd, slecht daglicht te plaatsen (zie Youtube-kanaal ‘Ignace Vandewalle’). Waarover loog hij dan nog allemaal? Wie gelooft die man nog?

Al is de leugen nog zo snel

Schepen Taeldeman verklaart omtrent het gesjoemel met overheidsopdrachten dat er geen strafrechtelijk feiten zijn gepleegd maar onzorgvuldigheden. ‘Deja Vu’; ook Termont verdedigde zich tijdens de Optima/Termont–commissie met onzorgvuldig gedrag. Willen we in onze steden en gemeenten wel onzorgvuldige schepenen en burgemeesters? Geldt het zorgvuldigheidsbeginsel plots niet meer? De vraag rijst ook of er geen bestuursrechtelijke of burgerrechtelijk feiten werden gepleegd? Taeldeman wou ook alles netjes in de doofpot stoppen. Want het is pas toen alles aan het licht kwam dat hij onder druk van de oppositie een rechtsprocedure opstartte.

 

Tijd geeft onderzoekers en kritische schrijvers altijd gelijk, want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Het stadsbestuur van Gent is alle geloofwaardigheid kwijt. Na de veroordeling voor het niet toepassen van de wet op de overheidsopdrachten, het gesjoemel omtrent de dossiers van het Houtdok, de Waalse Crook, Ecowijk(voormalige gronden Ottenstadion), de deal Fernand Huts, Dacar-site, UCB-site … en nu de beschuldigingen van de vroegere topman van Sogent over het gesjoemel bij drie overheidsopdrachten is dat stilaan voor iedereen duidelijk. Je moet wel heel naïef zijn om nog te geloven dat voor de Ghelamco Arena, het grootste Gentse project van de afgelopen tien jaar, plots alles wel correct is verlopen.

Recht op verdediging

De pseudotransparantie, constante leugens en misleidingen van stad Gent en AA Gent rond de feiten in mijn boek De illegale Ghelamco Arena zijn een bevestiging van mijn weergave en interpretatie van de feiten. Niet dat ik ook maar één seconde getwijfeld heb, want tot op heden werd door de stad Gent, AA Gent en Ghelamco geen enkele van mijn beweringen weerlegd. Ze slaagden er wel in om de media om de tuin te leiden op de persconferentie van 19 januari 2018. Paul Gheysens, Patrick Devers en Christophe Peeters logen er op los en konden/mochten dit doen zonder enige vorm van journalistieke controle nadien. Met uitzondering van de leugen omtrent omkoping mocht ik eigenaardig genoeg van geen enkel mediabedrijf weerwoord bieden op hun leugens en misleidingen. Het recht op verdediging werd mij ontnomen. Ik heb mijn verdediging dan maar via verschillende filmpjes op Youtube geplaatst.

In navolging van Romeinse senator Cato Maior (234-149 VC) eindig ik alle mijn columns over de Ghelamco Arena met een dwingende vraag aan Paul Gheysens. ‘Paul, waar blijft uw zwart op wit- bewijs dat Doorbraak of ik je poogden om te kopen? Waar blijven uw excuses voor deze openbare leugenachtige beschuldiging?’

www.doorbraak.be

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be